0
0 Kč

O vinotéce

Vinotéka ve sklepech pod pavlovskou radnicí vznikla díky spolku domácích vinařů Vinitores Palaviensis, štědrému přispění obce Pavlov a spolufinancování z fondu EU pro přeshraniční spolupráci PHARE CBC v rámci projektu "Vinotéky jako marketingová centra pro vinařské a turistické služby".

V roce 2004 dále díky podpoře Vinařského fondu ČR byly vybudovány orientační tabule navádějící návštěvníky obce k vinotéce, byla vytvořena internetová stránka, byly vytištěny propagační letáčky o pavlovském vinařství a vinotéce, a bylo vybudováno příjemné posezení před vinotékou. První hosté sem zavítali na velikonoční Výstavu vín v dubnu 2004.

Ve dvou klenutých prostorách najdete vinný archiv i místo, kde můžete posedět a degustovat vína od patnácti producentů z Pavlova a okolí, přičemž každou firmu reprezentuje sortiment několika vzorků.

Sortiment nabízených vín je velmi široký - od lehčích jakostních a kabinetních vín přes pozdní sběry a výběry až k ledovým a slámovým vínům. Odrůdová skladba je typická pro region Pálavy - převažují Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené, Müller-Thurgau dále Pálava, Aurelius, Rulandské bílé, Rulandské šedé, Chardonnay, Sauvignon, Ryzlink rýnský, Muškát moravský a další; z červených odrůd zejména Svatovavřinecké, Frankovka, André, Zweigeltrebe, Rulandské modré a Modrý portugal. Naleznete zde i méně rozšířené odrůdy, jako třeba Sylvánské zelené. Vína z oblasti Pálavy jsou vyhledávána a ceněna milovníky vín díky své originální ovocné svěžesti, aromatičnosti a kořenitosti. Ve vinotéce objevíte také několik vzorků rakouských vín, které jsou zde prezentovány v rámci projektu EUREGIO - mezinárodní vinotéka.

Historie

Kdy se v Pavlově začala pěstovat vinná réva,není známo,ale dá se předpokládat,že Pavlov patří k nejstarším vinařským obcím.Již v roce 1444 byl podle údaje z urbaře největší vinařskou obcí mikulovského panství.Počatkem 17.století bylo celých 53% poddanské půdy osázeno vinicemi.Vinařství pak zažilo otřes v podobě hrůz třicetileté války,ale dokladem jeho nového vzetupu jsou velmi výstavné barokní štíty gruntů a vinných sklepů v dnešní České ulici.Další ranou byla invaze mšičky révokaza v 19.století,po níž musely být stejně jako jinde všechny vinice vytrhány a osázeny révou štěpovanou na americké odolné podnoži.

Viničné organizace zaváděné v první polovině 13.století se řídily zásadami,které byly později převzaty do horenských řádů.Představitelem této organizace byl horný neboli perkmistr s přísežnými čili horníky.

Vrchnost měla zájem na tom,aby viniční hospodářství bylo na výši,nebot zisky z poddanských vinic byly značné.Odtut také souhlas vrchnosti ke stavbě lisoven a slepů.

Vznik pověstných pavlovských sklepů sahá až do druhé poloviny 16.století.

Proslulost pavlovského vína nám dosvědčuje PAVLOVSKÝ HORENSKÝ ŘÁD z roku 1589.

Velmi byla v horenském řádu zdůrazněna trestní činnost za přestupky.Největším proviněním ve vinohradě bylo trhání hroznů cizími osobami.To se trestalo upálením.

Když hrozny dozrály byly hory zaraženy a do vinic nesměl až do vinobraní vstoupit ani vlastník.Škoda,že už to dneska při cyklo-horečce,které nastalo neplatí.

V roce 1692 udělil kníže Dietrichštejn a ti se velmi vyznali ve víně,pavlovským vinařům povolení k výsadbě vinohradů na pozemcích,které z doby švédských válek dosud ležely ladem.A aby jste si nemysleli,že tady neumíme dělat červené víno,tak o pár let později se PAVLOVSKÉ červené proslavilo.Což se dá dokázat,ono totiž v roce 1809 obsadilo Pavlov francouské vojsko,které snědlo přes 200 krav a vypilo 1700 věder červeného vína.

Přijďte, posaďte se, ochutnejte, porovnávejte.